วาคายามะ → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

ออกเดินทางเวลา
05:18 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:10 - 12:14
  6h 4min JPY 61,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:41
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  06:56
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  08:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:15
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  11:20
  11:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:30
  11:47
  โอโมริโจ(ฮอกไกโด)
  大森町(北海道)
  ป้ายรถบัส
  11:47
  11:53
  มัตสึคาเซะโจ
  松風町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:02
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  12:02
  12:14
 2. 2
  06:05 - 12:17
  6h 12min JPY 61,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:29
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:42
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  08:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:15
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  11:20
  11:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:30
  12:05
  พื้นที่บริเวณอ่าวมาเอะ
  ベイエリア前
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:17
 3. 3
  06:31 - 12:30
  5h 59min JPY 66,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:31
  06:57
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  07:16
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:25
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  11:30
  11:34
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:40
  12:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:07
  โบนิโมริยะมาเอะ
  棒二森屋前
  ป้ายรถบัส
  12:18
  12:25
  โมโตมาจิ(ฮาโกดาเตะ)
  元町(函館市)
  ป้ายรถบัส
  12:25
  12:30
 4. 4
  06:10 - 12:30
  6h 20min JPY 66,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:41
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  06:56
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:25
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  11:30
  11:34
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:40
  12:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:07
  โบนิโมริยะมาเอะ
  棒二森屋前
  ป้ายรถบัส
  12:18
  12:25
  โมโตมาจิ(ฮาโกดาเตะ)
  元町(函館市)
  ป้ายรถบัส
  12:25
  12:30
 5. 5
  05:18 - 00:36
  19h 18min JPY 425,290
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  05:18
  00:36
zoom bar parts