Wakayama → Aji no Sapporo Onishi

ออกเดินทางเวลา
21:29 08/02, 2021
cancel
 1. 1
  05:14 - 10:23
  5h 9min JPY 46,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:00
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  06:00
  06:05
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  06:20
  06:50
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:56
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:30
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:45
  10:19
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:23
 2. 2
  05:14 - 10:23
  5h 9min JPY 46,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:00
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:22
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  06:22
  06:29
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  06:43
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  06:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:30
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:45
  10:19
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:23
 3. 3
  05:14 - 10:23
  5h 9min JPY 46,990 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:00
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:31
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  06:31
  06:41
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  07:12
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:21
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:30
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:45
  10:19
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:23
 4. 4
  22:31 - 10:23
  11h 52min JPY 45,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:31
  00:11
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  00:11
  00:16
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  05:50
  06:20
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:20
  06:26
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:30
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:45
  10:19
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:23
 5. 5
  21:29 - 12:11
  14h 42min JPY 387,960
  cancel cancel
  Wakayama
  和歌山
  21:29
  12:11
zoom bar parts