วาคายามะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
14:23 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  15:51 - 21:44
  5h 53min JPY 13,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  16:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 2. 2
  14:59 - 21:44
  6h 45min JPY 12,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  16:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 3. 3
  14:48 - 21:44
  6h 56min JPY 13,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  17:51
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  19:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 4. 4
  14:59 - 21:58
  6h 59min JPY 12,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  16:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:07
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  21:58
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:58
  21:58
 5. 5
  14:23 - 20:52
  6h 29min JPY 191,360
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  14:23
  20:52
zoom bar parts