วาคายามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
06:40 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  07:22 - 12:08
  4h 46min JPY 10,880 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  07:46
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:28
  11:51
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  11:51
  11:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  12:00
  12:04
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:08
 2. 2
  07:02 - 12:25
  5h 23min JPY 9,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  08:27
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:14
  11:20
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:20
  12:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  12:17
  12:25
 3. 3
  07:30 - 13:24
  5h 54min JPY 9,890 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:32
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  09:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  13:06
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:06
  13:14
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  13:15
  13:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  13:21
  13:24
 4. 4
  07:30 - 13:26
  5h 56min JPY 9,860 IC JPY 9,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:32
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:03
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  09:03
  09:11
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  13:06
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:06
  13:12
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  13:20
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  13:20
  13:26
 5. 5
  06:40 - 11:48
  5h 8min JPY 149,540
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  06:40
  11:48
zoom bar parts