วาคายามะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
15:42 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  16:09 - 01:08
  8h 59min JPY 26,910 IC JPY 26,902 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:43
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:00
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:55
  19:05
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  19:23
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:43
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 2. 2
  16:09 - 01:08
  8h 59min JPY 29,420 IC JPY 29,412 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:43
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:00
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:55
  19:05
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  19:23
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:27
  19:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 3. 3
  15:56 - 01:08
  9h 12min JPY 18,470 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  17:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  17:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  21:20
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 4. 4
  15:56 - 01:08
  9h 12min JPY 18,470 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  17:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  17:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  20:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  กุนมะโซจะ
  群馬総社
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 5. 5
  15:42 - 23:25
  7h 43min JPY 210,310
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  15:42
  23:25
zoom bar parts