วาคายามะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
00:10 11/28, 2021
cancel
 1. 1
  04:57 - 09:02
  4h 5min JPY 24,660 IC JPY 24,645 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:27
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:44
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:45
  07:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:09
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:27
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  08:50
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  08:50
  09:02
 2. 2
  04:57 - 09:07
  4h 10min JPY 24,660 IC JPY 24,645 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:27
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:44
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:45
  07:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:32
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:55
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  08:55
  09:07
 3. 3
  05:14 - 09:39
  4h 25min JPY 15,410 IC JPY 15,408 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:22
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  09:22
  09:39
 4. 4
  05:14 - 09:40
  4h 26min JPY 15,460 IC JPY 15,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  06:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  09:00
  09:20
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:28
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  09:28
  09:40
 5. 5
  00:10 - 06:59
  6h 49min JPY 238,430
  cancel cancel
zoom bar parts