วาคายามะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
19:04 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:49 - 21:54
  2h 5min JPY 3,300 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:49
  20:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 2. 2
  19:16 - 21:54
  2h 38min JPY 2,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:22
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:26
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  20:47
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 3. 3
  19:12 - 21:54
  2h 42min JPY 2,310 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 4. 4
  19:49 - 22:00
  2h 11min JPY 3,300 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:49
  20:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:47
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:47
  22:00
 5. 5
  19:04 - 20:53
  1h 49min JPY 48,180
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  19:04
  20:53
zoom bar parts