วาคายามะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
06:04 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:05 - 08:06
  2h 1min JPY 2,860 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:29
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:02
  08:06
 2. 2
  06:05 - 08:20
  2h 15min JPY 1,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  07:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:16
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:16
  08:20
 3. 3
  06:26 - 08:28
  2h 2min JPY 2,860 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  07:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:24
  08:28
 4. 4
  06:26 - 08:37
  2h 11min JPY 2,860 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  07:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  08:33
  08:37
 5. 5
  06:04 - 07:44
  1h 40min JPY 43,230
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  06:04
  07:44
zoom bar parts