วาคายามะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
17:57 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  17:57 - 18:24
  27min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:08
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:08
  18:24
 2. 2
  18:28 - 18:54
  26min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:38
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:38
  18:54
 3. 3
  18:14 - 19:13
  59min JPY 540 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  MIO口
  18:14
  18:18
  JRวาคายามะสถานี〔นิชิกุจิ〕
  JR和歌山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:18
  19:09
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:09
  19:13
 4. 4
  18:50 - 19:14
  24min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  18:58
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:58
  19:14
 5. 5
  17:57 - 18:20
  23min JPY 3,260
  cancel cancel
  วาคายามะ
  和歌山
  17:57
  18:20
zoom bar parts