อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
15:23 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  15:27 - 18:53
  3h 26min JPY 13,970 IC JPY 13,969 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:27
  15:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  15:47
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  15:47
  15:52
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  15:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  18:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  18:51
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  18:51
  18:53
 2. 2
  15:27 - 18:57
  3h 30min JPY 13,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:27
  15:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  15:47
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  15:47
  15:52
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  15:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  18:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  18:53
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  18:53
  18:57
 3. 3
  15:44 - 19:05
  3h 21min JPY 13,970 IC JPY 13,969 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:52
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  16:01
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  16:01
  16:06
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  16:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  18:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  19:03
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  19:03
  19:05
 4. 4
  15:27 - 19:12
  3h 45min JPY 13,970 IC JPY 13,969 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:27
  15:35
  คัตสึระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  15:47
  คาราซูม่า
  烏丸
  สถานี
  15:47
  15:52
  สิโจ (เกียวโตเทศบาล)
  四条(京都市営)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  15:58
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  18:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  19:10
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  19:10
  19:12
 5. 5
  15:23 - 21:16
  5h 53min JPY 161,120
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  15:23
  21:16
zoom bar parts