นาโกย่า → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
20:13 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:19 - 23:58
  3h 39min JPY 8,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:56
  22:50
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  23:58
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  20:33 - 23:59
  3h 26min JPY 12,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  21:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  23:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:59
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  23:23 - 04:54
  5h 31min JPY 5,810 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  13番口
  23:23
  23:30
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:30
  04:50
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  04:50
  04:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
 4. 4
  20:13 - 23:24
  3h 11min JPY 90,750
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  20:13
  23:24
zoom bar parts