นาโกย่า → อาโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
15:41 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:31 - 22:55
  6h 24min JPY 17,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  18:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:37
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 2. 2
  16:14 - 22:55
  6h 41min JPY 17,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  17:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:37
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 3. 3
  15:43 - 22:55
  7h 12min JPY 17,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  17:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:37
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 4. 4
  06:20 - 09:58
  3h 38min JPY 35,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  06:20
  06:25
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  06:25
  06:43
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:43
  06:46
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:00
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:05
  09:10
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:20
  09:55
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  09:55
  09:58
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
 5. 5
  15:41 - 04:07
  12h 26min JPY 345,750
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  15:41
  04:07
zoom bar parts