นาโกย่า → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:39 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:31 - 21:34
  5h 3min JPY 16,060 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  18:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  16:14 - 21:34
  5h 20min JPY 16,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  17:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  18:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  15:43 - 21:34
  5h 51min JPY 16,060 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  17:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  18:10 - 23:31
  5h 21min JPY 41,610 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  18:13
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:19
  19:03
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  20:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:39 - 01:49
  10h 10min JPY 308,500
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  15:39
  01:49
zoom bar parts