นาโกย่า → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
06:18 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  06:20 - 09:18
  2h 58min JPY 11,530 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:55
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  09:18
 2. 2
  06:36 - 09:39
  3h 3min JPY 11,530 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  08:24
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  09:39
 3. 3
  07:51 - 10:26
  2h 35min JPY 11,530 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  09:25
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:26
 4. 4
  06:18 - 10:52
  4h 34min JPY 130,270
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  06:18
  10:52
zoom bar parts