นาโกย่า → ทาคาซากิ

ออกเดินทางเวลา
12:09 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  12:14 - 15:01
  2h 47min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  13:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 2. 2
  12:14 - 16:03
  3h 49min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  13:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:06
  โคโนะสุ
  鴻巣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  16:03
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 3. 3
  12:31 - 16:18
  3h 47min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:48
  ไซตามะชินโทชิน
  さいたま新都心
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  16:18
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 4. 4
  12:31 - 16:41
  4h 10min JPY 11,880 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 5. 5
  12:09 - 16:49
  4h 40min JPY 121,630
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  12:09
  16:49
zoom bar parts