นาโกย่า → ฮิโระชิมะ

ออกเดินทางเวลา
20:20 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:33 - 22:44
  2h 11min JPY 13,540 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  22:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 2. 2
  20:47 - 23:07
  2h 20min JPY 13,540 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  23:07
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 3. 3
  21:33 - 23:52
  2h 19min JPY 13,540 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 4. 4
  20:20 - 02:00
  5h 40min JPY 176,690
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  20:20
  02:00
zoom bar parts