Nagoya → Koriyama(Fukushima)

ออกเดินทางเวลา
22:20 08/14, 2022
cancel
 1. 1
  00:23 - 07:23
  7h 0min JPY 12,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  00:23
  00:30
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:30
  05:10
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:23
  Koriyama(Fukushima)
  郡山(福島県)
  สถานี
 2. 2
  00:10 - 07:23
  7h 13min JPY 17,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  00:10
  00:15
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:15
  05:30
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:50
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:23
  Koriyama(Fukushima)
  郡山(福島県)
  สถานี
 3. 3
  23:53 - 07:23
  7h 30min JPY 15,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  23:53
  00:00
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:00
  06:10
  สถานีโอมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  大宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  高速バス2番のりば
  06:10
  06:25
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  07:23
  Koriyama(Fukushima)
  郡山(福島県)
  สถานี
 4. 4
  00:23 - 07:29
  7h 6min JPY 8,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  สถานี
  13番口
  00:23
  00:30
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:30
  05:10
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  07:29
  Koriyama(Fukushima)
  郡山(福島県)
  สถานี
 5. 5
  22:20 - 05:16
  6h 56min JPY 236,240
  cancel cancel
  Nagoya
  名古屋
  22:20
  05:16
  Koriyama(Fukushima)
  郡山(福島県)
zoom bar parts