นาโกย่า → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
16:05 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:10 - 17:35
  1h 25min JPY 5,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  16:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:35
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 2. 2
  16:10 - 17:46
  1h 36min JPY 5,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  16:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  17:46
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 3. 3
  16:13 - 18:59
  2h 46min JPY 3,740 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  16:39
  คุวานะ
  桑名
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  18:18
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  18:37
  ฮิระฮาตะ
  平端
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  18:51
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  18:59
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 4. 4
  16:07 - 19:48
  3h 41min JPY 2,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  16:07
  16:18
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  17:38
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:00
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:17
  19:38
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  19:48
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 5. 5
  16:05 - 18:23
  2h 18min JPY 48,190
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  16:05
  18:23
zoom bar parts