นาโกย่า → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

ออกเดินทางเวลา
15:29 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  17:31 - 06:53
  13h 22min JPY 19,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:41
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  06:41
  06:53
 2. 2
  16:20 - 06:53
  14h 33min JPY 43,780 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  16:20
  16:25
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  16:25
  16:43
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  16:43
  16:46
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:50
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  18:55
  19:00
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:05
  19:40
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:48
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  19:57
  20:02
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:41
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  06:41
  06:53
 3. 3
  16:08 - 06:53
  14h 45min JPY 19,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  18:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:41
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  06:41
  06:53
 4. 4
  16:20 - 07:58
  15h 38min JPY 42,590 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  7番口
  16:20
  16:25
  นาโกย่าเอกิมาเอะ(มิโดะแลนด์)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  ป้ายรถบัส
  16:25
  16:43
  สนามบินบริหารโดยจังหวัดนาโกย่า
  県営名古屋空港
  ป้ายรถบัส
  16:43
  16:46
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:50
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  18:55
  19:00
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:05
  19:40
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:48
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  19:57
  20:02
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:42
  21:31
  คิโกะไน
  木古内
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  07:27
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:27
  07:32
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番乗り場
  07:45
  07:54
  นิชิโคโกมาเอะ(ฮาโกดาเตะ)
  西高校前(函館市)
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:58
 5. 5
  15:29 - 08:30
  17h 1min JPY 385,080
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  15:29
  08:30
zoom bar parts