นาโกย่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
11:40 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  12:19 - 19:46
  7h 27min JPY 11,920 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  14:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  17:00
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  17:00
  17:03
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:44
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:47
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 2. 2
  12:19 - 19:46
  7h 27min JPY 12,040 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  14:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  17:00
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  17:00
  17:03
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:16
  คุโนกิ (อานามีซุมาจิ)
  此の木(穴水町)
  ป้ายรถบัส
  2回目の停車
  17:16
  17:19
  คุโนกิ (อานามีซุมาจิ)
  此の木(穴水町)
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 3. 3
  11:48 - 19:46
  7h 58min JPY 9,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  14:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  14:49
  14:55
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 4. 4
  11:48 - 19:46
  7h 58min JPY 11,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  14:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  17:00
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  17:00
  17:03
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:44
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:47
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 5. 5
  11:40 - 16:50
  5h 10min JPY 126,840
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  11:40
  16:50
zoom bar parts