นาโกย่า → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
04:08 05/10, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 09:29
  2h 48min JPY 14,560 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  09:20
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  09:20
  09:24
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば[または2番のりば]
  09:24
  09:27
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  09:27
  09:29
 2. 2
  07:04 - 09:44
  2h 40min JPY 14,560 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  08:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  09:36
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  09:36
  09:40
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:40
  09:43
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  09:43
  09:44
 3. 3
  06:49 - 10:34
  3h 45min JPY 12,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  10:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  10:25
  10:29
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:30
  10:33
  ฟุตะอาระยามะจินจะมาเอะ (อุสึโนะมิยะ)
  二荒山神社前(宇都宮市)
  ป้ายรถบัส
  10:33
  10:34
 4. 4
  06:41 - 10:34
  3h 53min JPY 12,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  10:25
  10:29
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:30
  10:33
  ฟุตะอาระยามะจินจะมาเอะ (อุสึโนะมิยะ)
  二荒山神社前(宇都宮市)
  ป้ายรถบัส
  10:33
  10:34
 5. 5
  04:08 - 09:53
  5h 45min JPY 188,560
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  04:08
  09:53
zoom bar parts