นาโกย่า → ฮาชิโนะโจ ฟู๊ด-ไวน์

ออกเดินทางเวลา
11:24 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  11:49 - 14:49
  3h 0min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  14:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  14:25
  14:49
 2. 2
  11:31 - 14:49
  3h 18min JPY 14,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  13:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  14:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  14:25
  14:49
 3. 3
  11:49 - 14:56
  3h 7min JPY 14,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  14:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  14:25
  14:29
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  12番のりば
  14:30
  14:43
  ฟุโดมาเอะ(โทจิกิ)
  不動前(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  14:43
  14:56
 4. 4
  11:36 - 15:53
  4h 17min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  13:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:37
  โคกะ
  古河
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:29
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  15:29
  15:53
 5. 5
  11:24 - 17:08
  5h 44min JPY 159,170
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  11:24
  17:08
zoom bar parts