นาโกย่า → ยูนิโคล่ซาคาเอะสกายล์

ออกเดินทางเวลา
20:05 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:07 - 20:17
  10min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:12
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  20:12
  20:17
 2. 2
  20:12 - 20:22
  10min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  20:17
  20:22
 3. 3
  20:17 - 20:27
  10min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:22
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  20:22
  20:27
 4. 4
  20:05 - 20:15
  10min JPY 1,090
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  20:05
  20:15
zoom bar parts