นาโกย่า → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
05:20 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:36 - 11:16
  4h 40min JPY 16,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  09:46
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  10:53
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  10:53
  10:56
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  11:08
  11:11
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:16
 2. 2
  06:20 - 11:31
  5h 11min JPY 17,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:00
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:12
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  11:12
  11:15
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  11:21
  11:26
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:26
  11:31
 3. 3
  07:28 - 12:16
  4h 48min JPY 17,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  10:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:55
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  10:55
  11:00
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:05
  12:11
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:11
  12:16
 4. 4
  08:33 - 13:07
  4h 34min JPY 16,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  10:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:37
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:06
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:42
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  12:42
  13:07
 5. 5
  05:20 - 13:12
  7h 52min JPY 247,270
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  05:20
  13:12
zoom bar parts