นาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
01:06 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:42 - 10:57
  4h 15min JPY 28,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  12番口
  06:42
  06:49
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  07:23
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:55
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:55
  10:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 2. 2
  06:32 - 10:57
  4h 25min JPY 28,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:36
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  07:20
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:55
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:55
  10:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 3. 3
  06:20 - 10:57
  4h 37min JPY 18,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:52
  09:55
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:55
  10:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 4. 4
  06:20 - 10:57
  4h 37min JPY 18,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  09:39
  09:47
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  09:55
  10:04
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:04
  10:07
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 5. 5
  01:06 - 09:46
  8h 40min JPY 299,850
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  01:06
  09:46
zoom bar parts