นาโกย่า → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
03:56 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  07:06 - 13:32
  6h 26min JPY 16,240 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:22
  คิวเจียวมาเอะ (จังหวัดโคจิ)
  球場前(高知県)
  สถานี
  12:22
  12:25
  อากิเอย์เกียวโชะ
  安芸営業所
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 2. 2
  07:06 - 13:32
  6h 26min JPY 16,390 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  12:26
  12:31
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 3. 3
  07:06 - 13:32
  6h 26min JPY 16,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  08:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:57
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  12:57
  12:59
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 4. 4
  09:10 - 15:18
  6h 8min JPY 16,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  13:32
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  14:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  14:44
  14:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  15:18
  15:18
 5. 5
  03:56 - 10:48
  6h 52min JPY 196,160
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  03:56
  10:48
zoom bar parts