เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
23:13 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  06:04 - 14:43
  8h 39min JPY 62,520 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  08:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  14:13
  14:16
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:20
  14:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:43
 2. 2
  06:04 - 14:44
  8h 40min JPY 62,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  08:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:33
  ฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸
  สถานี
  南口
  14:33
  14:44
 3. 3
  06:04 - 14:44
  8h 40min JPY 62,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  08:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  14:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:33
  ฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸
  สถานี
  南口
  14:33
  14:44
 4. 4
  07:05 - 15:32
  8h 27min JPY 73,150 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:05
  07:15
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:15
  08:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  13:00
  13:05
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:10
  13:45
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  13:45
  13:53
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:09
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:06
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  15:06
  15:09
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:10
  15:31
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  15:31
  15:32
 5. 5
  23:13 - 19:28
  20h 15min JPY 623,220
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  23:13
  19:28
zoom bar parts