เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

ออกเดินทางเวลา
21:10 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  21:51 - 13:35
  15h 44min JPY 62,190 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  23:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:09
  00:14
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:45
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  11:45
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  西口
  11:45
  11:53
  คิทากามิเอกิมาเอะ(นิชิกุจิ)
  北上駅前〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  1aのりば
  12:30
  13:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  13:33
  13:35
 2. 2
  08:51 - 14:25
  5h 34min JPY 58,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  10:47
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  11:03
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  13:40
  13:45
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:50
  13:57
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  13:57
  14:25
 3. 3
  07:50 - 14:25
  6h 35min JPY 56,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:50
  08:00
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  08:00
  10:47
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  10:47
  10:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西1口
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  11:03
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  13:40
  13:45
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:50
  13:57
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  13:57
  14:25
 4. 4
  08:51 - 14:39
  5h 48min JPY 58,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  10:47
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  11:03
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  13:40
  14:39
 5. 5
  21:10 - 15:45
  18h 35min JPY 478,470
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  21:10
  15:45
zoom bar parts