เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
11:23 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  12:50 - 20:11
  7h 21min JPY 61,700 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  12:50
  13:00
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:45
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:45
  13:46
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:40
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  19:30
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:34
  19:40
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  19:40
  19:45
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  19:49
  20:03
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  20:03
  20:11
 2. 2
  12:28 - 20:11
  7h 43min JPY 61,570 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:48
  โอกะ
  大神
  สถานี
  12:48
  12:53
  โอกะเอกิมาเอะ
  大神駅前
  ป้ายรถบัส
  13:03
  13:51
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:51
  13:52
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:40
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  19:30
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:34
  19:40
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  19:40
  19:45
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  19:49
  20:03
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  20:03
  20:11
 3. 3
  12:50 - 20:34
  7h 44min JPY 61,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  12:50
  13:00
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:45
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:45
  13:46
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:40
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  19:30
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:19
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:19
  20:34
 4. 4
  13:20 - 21:41
  8h 21min JPY 55,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  19:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  20:54
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  20:54
  20:59
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  21:19
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 5. 5
  11:23 - 04:06
  16h 43min JPY 407,950
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  11:23
  04:06
zoom bar parts