เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
12:20 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:28 - 20:04
  7h 36min JPY 47,160 IC JPY 47,152 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:48
  โอกะ
  大神
  สถานี
  12:48
  12:53
  โอกะเอกิมาเอะ
  大神駅前
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:41
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:15
  16:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  16:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  18:00
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:25
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  19:25
  20:04
 2. 2
  12:28 - 20:43
  8h 15min JPY 44,650 IC JPY 44,642 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:48
  โอกะ
  大神
  สถานี
  12:48
  12:53
  โอกะเอกิมาเอะ
  大神駅前
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:41
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:15
  16:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  18:52
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  20:04
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  20:04
  20:43
 3. 3
  12:28 - 20:43
  8h 15min JPY 44,850 IC JPY 44,842 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:48
  โอกะ
  大神
  สถานี
  12:48
  12:53
  โอกะเอกิมาเอะ
  大神駅前
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:41
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:15
  16:25
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  16:45
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  16:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:52
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  20:04
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  20:04
  20:43
 4. 4
  12:53 - 23:20
  10h 27min JPY 25,230 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  14:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:14
  18:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:45
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:48
  21:18
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 5. 5
  12:20 - 02:29
  14h 9min JPY 406,900
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  12:20
  02:29
zoom bar parts