เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
19:06 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  19:50 - 10:04
  14h 14min JPY 23,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  21:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:44
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:44
  09:52
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  09:55
  10:01
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:04
 2. 2
  21:51 - 10:24
  12h 33min JPY 46,230 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  23:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:18
  00:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  05:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:45
  08:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:55
  09:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:46
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:04
  10:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:15
  10:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:24
 3. 3
  20:50 - 10:42
  13h 52min JPY 69,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  20:50
  21:00
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  21:00
  23:38
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  23:38
  23:49
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西1口
  timetable ตารางเวลา
  23:52
  23:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  10:05
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  10:10
  10:12
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:33
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  9のりば
  10:33
  10:42
 4. 4
  20:45 - 11:25
  14h 40min JPY 17,860 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  20:45
  20:55
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  20:55
  06:00
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:11
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)
  神戸三宮〔阪急線〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  06:42
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  06:42
  06:53
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:38
  09:44
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:20
  11:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:25
 5. 5
  19:06 - 06:42
  11h 36min JPY 338,980
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  19:06
  06:42
zoom bar parts