เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
14:23 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  14:53 - 23:13
  8h 20min JPY 28,110 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  15:48
  ยูคุฮาชิ
  行橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  16:21
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  21:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  23:01
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:01
  23:13
 2. 2
  14:53 - 23:19
  8h 26min JPY 22,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  16:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  19:13
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  22:29
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:07
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:07
  23:19
 3. 3
  15:53 - 23:53
  8h 0min JPY 28,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  17:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  21:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 4. 4
  15:06 - 23:53
  8h 47min JPY 51,450 IC JPY 51,442 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:21
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  15:21
  15:31
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  15:32
  18:12
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  18:12
  18:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西1口
  timetable ตารางเวลา
  18:32
  18:37
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  21:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:05
  21:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:22
  21:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  21:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 5. 5
  14:23 - 02:47
  12h 24min JPY 355,060
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  14:23
  02:47
zoom bar parts