เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
00:15 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:27 - 10:25
  4h 58min JPY 17,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:07
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  10:07
  10:10
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  10:22
  10:25
 2. 2
  05:27 - 10:25
  4h 58min JPY 17,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:07
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  10:07
  10:10
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  10:22
  10:25
 3. 3
  05:27 - 10:36
  5h 9min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:16
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  10:16
  10:36
 4. 4
  07:05 - 11:52
  4h 47min JPY 26,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  07:05
  07:15
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:15
  08:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:00
  10:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:10
  11:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  11:32
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  11:32
  11:52
 5. 5
  00:15 - 08:28
  8h 13min JPY 246,850
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  00:15
  08:28
zoom bar parts