เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
02:49 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:27 - 10:04
  4h 37min JPY 16,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  09:48
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  09:48
  10:04
 2. 2
  05:27 - 10:05
  4h 38min JPY 16,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  09:48
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  09:48
  09:54
  รันเด็นซากะ
  嵐電嵯峨
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  09:58
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  09:58
  10:05
 3. 3
  05:27 - 10:18
  4h 51min JPY 17,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:22
  09:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  09:30
  10:17
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  10:17
  10:18
 4. 4
  05:27 - 10:24
  4h 57min JPY 17,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:22
  09:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  09:40
  10:23
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:24
 5. 5
  02:49 - 10:58
  8h 9min JPY 241,610
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  02:49
  10:58
zoom bar parts