เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:20 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  12:18 - 16:59
  4h 41min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  16:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:46
  16:59
 2. 2
  12:18 - 17:02
  4h 44min JPY 17,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  16:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:48
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  16:48
  16:53
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  16:56
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  16:56
  17:02
 3. 3
  12:18 - 17:08
  4h 50min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  16:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  16:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:55
  17:08
 4. 4
  12:18 - 17:17
  4h 59min JPY 17,310 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  16:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  16:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:55
  16:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:10
  17:12
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  17:12
  17:17
 5. 5
  11:20 - 19:24
  8h 4min JPY 235,220
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  11:20
  19:24
zoom bar parts