เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

ออกเดินทางเวลา
05:16 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  07:22 - 12:01
  4h 39min JPY 34,610 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  08:42
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  09:10
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:00
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  11:05
  11:08
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:35
  ชิมินเบียวอินมาเอะ
  市民病院前(徳島県)
  ป้ายรถบัส
  11:35
  11:38
  ชิมินเบียวอินมาเอะ
  市民病院前(徳島県)
  ป้ายรถบัส
  11:43
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 2. 2
  05:27 - 12:01
  6h 34min JPY 17,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:21
  08:29
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  08:30
  11:05
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  11:05
  11:08
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:35
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 3. 3
  05:27 - 12:01
  6h 34min JPY 17,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:21
  08:29
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  08:30
  11:00
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:04
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  11:39
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 4. 4
  05:27 - 12:01
  6h 34min JPY 16,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:52
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:58
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:25
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  11:25
  11:29
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:35
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 5. 5
  05:16 - 12:20
  7h 4min JPY 179,370
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  05:16
  12:20
zoom bar parts