เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
16:17 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:18 - 19:13
  2h 55min JPY 6,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  17:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  18:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  18:19
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  18:19
  18:24
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  18:24
  19:11
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:11
  19:13
 2. 2
  16:18 - 19:42
  3h 24min JPY 5,980 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  18:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  18:29
  18:35
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:40
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:42
 3. 3
  16:18 - 19:42
  3h 24min JPY 6,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  18:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:43
  18:49
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  18:49
  18:54
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  18:54
  19:40
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:40
  19:42
 4. 4
  16:18 - 19:59
  3h 41min JPY 5,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  18:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  19:32
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  19:32
  19:34
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  19:37
  19:48
  ชิมะสกายทาวน์
  志摩スカイタウン
  ป้ายรถบัส
  19:48
  19:59
 5. 5
  16:17 - 18:43
  2h 26min JPY 51,320
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  16:17
  18:43
zoom bar parts