ไมบาระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
13:20 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  13:55 - 17:40
  3h 45min JPY 10,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:40
  17:40
 2. 2
  13:55 - 17:49
  3h 54min JPY 10,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:59
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:49
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:49
  17:49
 3. 3
  13:55 - 20:04
  6h 9min JPY 9,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:30
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  20:04
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:04
  20:04
 4. 4
  13:20 - 17:32
  4h 12min JPY 125,750
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  13:20
  17:32
zoom bar parts