ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

ออกเดินทางเวลา
04:27 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:05
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:07
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  12:07
  12:11
 2. 2
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  11:05
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:07
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  12:07
  12:11
 3. 3
  06:36 - 12:11
  5h 35min JPY 13,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  09:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:05
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:07
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  12:07
  12:11
 4. 4
  06:07 - 12:11
  6h 4min JPY 13,970 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:12
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  09:22
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:47
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:07
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  12:07
  12:11
 5. 5
  04:27 - 11:15
  6h 48min JPY 263,150
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  04:27
  11:15
zoom bar parts