ไมบาระ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
00:36 04/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:50 - 11:27
  4h 37min JPY 15,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  09:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  10:05
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  10:46
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  10:46
  11:27
 2. 2
  06:50 - 11:43
  4h 53min JPY 13,530 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:02
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  11:02
  11:43
 3. 3
  06:07 - 11:43
  5h 36min JPY 13,090 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:12
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  11:02
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  11:02
  11:43
 4. 4
  07:57 - 12:06
  4h 9min JPY 16,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:57
  08:25
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  10:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  11:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  11:25
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  11:25
  12:06
 5. 5
  00:36 - 05:18
  4h 42min JPY 175,180
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  00:36
  05:18
zoom bar parts