ไมบาระ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:48 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  11:50 - 12:46
  56min JPY 990 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:33
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:33
  12:46
 2. 2
  11:50 - 12:51
  1h 1min JPY 1,200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:33
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:33
  12:35
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:46
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:51
 3. 3
  11:59 - 13:10
  1h 11min JPY 1,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  12:56
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  12:56
  13:01
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:04
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  13:04
  13:10
 4. 4
  11:59 - 13:11
  1h 12min JPY 990 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  12:58
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:58
  13:11
 5. 5
  11:48 - 12:50
  1h 2min JPY 27,000
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  11:48
  12:50
zoom bar parts