ไมบาระ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
23:36 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  04:58 - 06:10
  1h 12min JPY 1,170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:58
  06:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  06:06
  06:10
 2. 2
  05:31 - 06:43
  1h 12min JPY 1,170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  06:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  06:39
  06:43
 3. 3
  05:56 - 07:09
  1h 13min JPY 1,170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  07:05
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  07:05
  07:09
 4. 4
  23:36 - 00:52
  1h 16min JPY 39,330
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  23:36
  00:52
zoom bar parts