ไมบาระ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
14:38 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  14:53 - 16:29
  1h 36min JPY 5,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  15:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  16:01
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  16:01
  16:04
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:09
  16:26
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:29
 2. 2
  14:50 - 16:57
  2h 7min JPY 2,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  16:31
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  16:31
  16:34
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  16:35
  16:54
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  16:54
  16:57
 3. 3
  14:50 - 17:10
  2h 20min JPY 2,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:20
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  16:37
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  16:37
  16:40
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:50
  17:07
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:10
 4. 4
  14:50 - 17:10
  2h 20min JPY 2,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:20
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:46
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  16:46
  16:49
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:50
  17:07
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:10
 5. 5
  14:38 - 16:23
  1h 45min JPY 46,990
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  14:38
  16:23
zoom bar parts