ไมบาระ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
20:09 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  20:35 - 00:31
  3h 56min JPY 12,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  22:44
  22:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:03
  23:26
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:26
  00:31
 2. 2
  20:35 - 00:31
  3h 56min JPY 12,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  21:09
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  22:44
  22:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:03
  23:26
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:26
  00:31
 3. 3
  20:53 - 00:46
  3h 53min JPY 12,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  21:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:38
  23:07
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  23:07
  23:12
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:18
  23:41
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:41
  00:46
 4. 4
  20:18 - 00:46
  4h 28min JPY 12,030 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  23:07
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  23:07
  23:12
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:18
  23:41
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:41
  00:46
 5. 5
  20:09 - 01:10
  5h 1min JPY 145,980
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  20:09
  01:10
zoom bar parts