ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
09:43 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:53 - 13:16
  3h 23min JPY 4,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  10:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:00
  13:16
 2. 2
  09:50 - 13:43
  3h 53min JPY 3,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  11:35
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  12:49
  12:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:56
  13:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:39
  13:43
 3. 3
  09:59 - 13:48
  3h 49min JPY 4,400 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  11:46
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:48
 4. 4
  09:50 - 13:48
  3h 58min JPY 3,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  12:52
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 5. 5
  09:43 - 12:17
  2h 34min JPY 82,680
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  09:43
  12:17
zoom bar parts