ไมบาระ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
15:43 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  16:16 - 20:23
  4h 7min JPY 8,250 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:16
  16:51
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:32
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:32
  20:23
 2. 2
  15:47 - 20:23
  4h 36min JPY 6,600 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:47
  17:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:32
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  19:32
  20:23
 3. 3
  15:47 - 21:46
  5h 59min JPY 4,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:47
  17:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:58
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  20:06
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:08
  20:55
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  20:55
  21:46
 4. 4
  15:47 - 22:07
  6h 20min JPY 4,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:47
  17:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  18:58
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:16
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  21:16
  22:07
 5. 5
  15:43 - 19:02
  3h 19min JPY 93,250
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  15:43
  19:02
zoom bar parts