ไมบาระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
15:41 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:53 - 20:34
  4h 41min JPY 17,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  19:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  19:06
  19:14
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  19:27
  19:38
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  19:38
  19:41
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  19:46
  20:30
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:30
  20:34
 2. 2
  15:53 - 20:35
  4h 42min JPY 16,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  19:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  20:01
  เท็นโต
  天道
  สถานี
  20:01
  20:35
 3. 3
  16:53 - 21:19
  4h 26min JPY 17,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  20:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  20:19
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  20:19
  20:26
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  20:31
  21:15
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:15
  21:19
 4. 4
  15:57 - 21:19
  5h 22min JPY 17,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  17:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  20:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  20:19
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  20:19
  20:26
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  20:31
  21:15
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:15
  21:19
 5. 5
  15:41 - 23:50
  8h 9min JPY 238,070
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  15:41
  23:50
zoom bar parts