ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
17:04 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  17:16 - 18:06
  50min JPY 5,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:57
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  17:57
  18:01
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば[または7番のりば]
  18:01
  18:04
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  18:04
  18:06
 2. 2
  17:16 - 18:06
  50min JPY 5,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:57
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  17:57
  18:01
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば[または2番のりば]
  18:01
  18:04
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  18:04
  18:06
 3. 3
  17:51 - 18:45
  54min JPY 5,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  18:36
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  18:36
  18:40
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:40
  18:43
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  18:43
  18:45
 4. 4
  17:34 - 21:07
  3h 33min JPY 3,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  18:24
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  郡山(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:32
  19:11
  ชินชิระคาวะ
  新白河
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  19:43
  คุโรอิโสะ
  黒磯
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  20:52
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  20:52
  21:07
 5. 5
  17:04 - 19:19
  2h 15min JPY 72,130
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  17:04
  19:19
zoom bar parts