ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

ออกเดินทางเวลา
16:17 04/11, 2021
cancel
 1. 1
  16:23 - 22:47
  6h 24min JPY 12,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:46
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  18:57
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  18:57
  22:47
 2. 2
  17:16 - 23:20
  6h 4min JPY 12,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  18:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:29
  19:09
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  19:30
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  19:30
  23:20
 3. 3
  18:16 - 00:26
  6h 10min JPY 12,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  19:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  20:11
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:36
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  20:36
  00:26
 4. 4
  16:17 - 20:29
  4h 12min JPY 143,520
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  16:17
  20:29
zoom bar parts