ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
08:45 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:50 - 13:34
  3h 44min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:18
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:15
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  12:15
  12:18
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:20
  12:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:42
  13:34
 2. 2
  09:16 - 13:34
  4h 18min JPY 9,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  10:42
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  12:09
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  12:09
  12:12
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:20
  12:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:42
  13:34
 3. 3
  09:16 - 13:34
  4h 18min JPY 9,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  10:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  10:59
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  12:09
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  12:09
  12:12
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:20
  12:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:42
  13:34
 4. 4
  09:23 - 14:05
  4h 42min JPY 7,960 IC JPY 7,952 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  10:32
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  11:30
  ชิโมะดาเตะ
  下館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:56
  ชิโมะชุมะ
  下妻
  สถานี
  西口
  11:56
  11:59
  สถานีชิโมะชุมะ
  下妻駅
  ป้ายรถบัส
  12:32
  13:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:12
  14:05
 5. 5
  08:45 - 11:42
  2h 57min JPY 104,020
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  08:45
  11:42
zoom bar parts